Dịch vụ

THIẾT KẾ
[Dịch vụ] Ngày đăng: 17-04-2021

Cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, không gian thuận lợi nhất cho bạn, không làm ảnh hưởng đến công việc chính của bạn. 


 Cam kết hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thi công thông qua các buổi giám sát tác quyền hoặc tư vấn trực tiếp.


. Cam kết điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thực tiễn nếu yêu cầu xuất phát từ thực tiễn bị động.


 Nếu mọi tư vấn thiết kế có sai sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, THÀNH ĐẠT chịu mọi khắc phục hậu quả.

 

Bài viết liên quan

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Bài viết mới

baogiatructuyennew.png